Ilang Probisyon sa ‘Death Penalty Bill’ niluwagan ng mga kongresista



Source:  News5

No comments

Powered by Blogger.